กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อาชีพระยะสั้น วิชา การทำยาดม ยาหม่องน้ำ

>>วันที่ 10 มิถุนายน 2559 กศน.ตำบลหนองญาติ เปิดสอนอาชีพระยะสั้นหลักสูตร 3 ชั่วโมง วิชา การทำยาดม ยาหม่องน้ำ ณ บ้านคำพอก หมู่ 9 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวนผู้เรียน 20 คนนำโดยนางสรัญญา พิมพ์สอน ผู้ใหญ่บ้านคำพอก หมู่ 9 ตำบลหนองญาติ วิทยากรผู้สอน นางอัฐพร สิทธิโส ครูผู้รับผิดชอบ นายปรีชา นาโพธิ์ตอง ครู กศน.ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น