กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กศน.ตำบลหนองญาติ