กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

โครงการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

 กศน. ตำบลหนองญาติ จัดอบรมโครงการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  การทำน้ำยาล้างจานสูตรโบราณ ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม