รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566


วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้ามุก

 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้ามุก ณ บ้านดงโชค หมู่ 1 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจักสาน

 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจักสาน ณ บ้านเหล่าภูมี หมู่ 13 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม