กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

สาร พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันที่ 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ