รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566


วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

 อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ  
กศน.ตำบลหนองญาติ ร่วมกับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป..โดยสามารถสแกน QR โค้ด เพื่อเข้าไปศึกษารายละเอียดได้...