กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ตำบลหนองญาติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การหล่อพระธาตุจำลอง


กีฬา กศน.เกมส์


ส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ

ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

ค่ายวิทยาศาสตร์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผู้สูงอายุ การทำริบบิ้นติดพวงมาลัยค่ายภาษาอังกฤษ
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเรียนรู้เพศศึกษา แก้ปัญหาโรคเอดส์


เรียนรู้เพศศึกษา แก้ปัญหาโรคเอดส์