รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566


วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

นครพนม เช้านี้..

พิธีบวงสรวง การก่อสร้างพญาสัตตนาคา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม