กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

นครพนม เช้านี้..

พิธีบวงสรวง การก่อสร้างพญาสัตตนาคา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม