กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

พิธีเปิด กศน.ตำบลหนองญาติ 15 กันยายน 2553

..กศน.ตำบลหนองญาติ ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยมี นายอุทัย โคตรสา นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย คณะผู้บริหารของเทศบาล ข้าราชการ หน่วยราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและนักศึกษา กศน. ร่วมงานในครั้งนี้...
...ภาพบรรยากาศ...