กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

"วันสิ่งแวดล้อมโลก" World Environment Day ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เพราะสิ่งแวดล้อม

PR&Info dltv | 05 มิ.ย. 2563
 169
สิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานของชีวิตและลมหายใจของมนุษย์ หากป่าไม้ พื้นดิน ทะเล และระบบนิเวศของโลกเสียสมดุลไป แหล่งอาหารของเราจะได้รับผลกระทบ รวมไปถึงสัตว์อื่นๆ บนโลกก็จะใช้ชีวิตลำบาก และนี่คือสาเหตุที่ทั่วโลกมาประชุมกันเพื่อหาทางออก อันเป็นที่มาของ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" 5 มิถุนายน ของทุกปี
ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)