กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตารางสอบ N NET ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗


....วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  สนามสอบ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กศนงเมืองนครพนม หรือครู กศน.ทุกตำบล  โทร ๐๔๒ ๕๑๒๑๑๙