กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กศน.ตำบลหนองญาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

กศน.ตำบลหนองญาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลิงค์สำหรับสมัครเรียน https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeDaQf1i84.../viewform...
 

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564

 ๘ กันยายน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” International Literacy Day และ "วันการศึกษานอกโรงเรียน


วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

 อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ  
กศน.ตำบลหนองญาติ ร่วมกับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป..โดยสามารถสแกน QR โค้ด เพื่อเข้าไปศึกษารายละเอียดได้...

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

28 กรกฎาคม 2564

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

โครงการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

 กศน. ตำบลหนองญาติ จัดอบรมโครงการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  การทำน้ำยาล้างจานสูตรโบราณ ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม