กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสวย เมืองสุข

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลหนองญาติ ร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสวย เมืองสุข ระดับภาค ตำบลนาราชควาย หมู่11 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67148545_2306491409603147_8635727915562041344_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlvI9liHL7EGe7eY_wwGrhbeH2rNnsZqQFuIvhvuRn_zQUZf9UH2z6QXk_SQbqrOpY&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=9dc8f394ac8bc98f400302d94830d994&oe=5DE2F507

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67462139_2306492142936407_2932580519835074560_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkgHqcGOKaiGuLZGNtd3qQ1Mg02mUTRdOQE-DGQ6kvAAyP8baJKyDg4nzE_5HbRf_4&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=0ba11fbb8e9338516ea86f354e1d88c4&oe=5DA1585B

คณะกรรมการสภาการศึกษา ศึกษาดูงานสถานศึกษา

วันที่10 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลหนองญาติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาการศึกษา มาศึกษาดูงานสถานศึกษา นำโดยนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษาและนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/66313397_2300420093543612_8750925737373990912_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkP_su696U4_dNNxHbVIwUg9zZAnKmqoXx06y2VMhxkh7a8pAqNzma9w5D1MR-pJhI&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=236a1fd8ec5af73d1d1c7194365bf671&oe=5DB2471A

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ปีงบประมาณ 2562

กศน.ตำบลหนองญาติ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.กศน.ตำบลหนองญาติ พร้อมนักศึกษาและคณะครู ร่วมงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนวม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน

กศน.ตำบลหนองญาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโปรแกรมGoogle classroom  ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ

กศน.ตำบลหนองญาติ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ บ้านนาจอกหมู่ 5 ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59301360_1281276312027489_5914742541567131648_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeGD1kbMohCjmcsDu3D8dw83ac11WMHIGCm1c_1Z5brEBvWp5VolvOZSExYJxdy5x9QacMv4bhxVVIxdnny7cfgTH2I2AHGoWfpLfJLwkjrUSQ&_nc_oc=AQnQJ31ySDQr8ZHamNCW8SlsMW7vvLq-E1S9ehROR9TyvNypDf3fYlKpMvfcPoSIYXA&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=2ca9a679646558bc8d6c2fd53d6cea0e&oe=5D858B63

https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/58570486_1281277065360747_4568972744762327040_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeGUKWU3xDEpXMr2WwR3HjuP_sbBJiYR744QTDlVcbAI6w2GgScW1RtVtkJmjWSUGGPBkaH8DKoDpzoe6q6tCjooEeS3-aCJcKoiahFoW8wiFg&_nc_oc=AQkT-wyBEVkVLOoPhKznDgkilIQu66mChkyq8LHsbSZpsKXCewDefLptGRisyaX-J94&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=6201189397de5eb83202763c57a1e599&oe=5D8CAFB2

https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/58831627_1281278502027270_4680617838346502144_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeHKfX8JopDK0hlH8XCKBQWAg1eWH9LEZKsQy4PyzrAH-fL0_-2NNT15MX0kcAzqjGLdG0lBcy-SrUToMfcAf3PX3W3q72A1wYfx5bGfA1UIEA&_nc_oc=AQmz0yJ2fYlMlh6FFH8l1ObOxWsGyvntlBvN6in-d3BDkt4lyiW_0r19ufsCvBqya4Q&_nc_ht=scontent.fbkk7-3.fna&oh=3085528df85589239c640138a07e2acf&oe=5D844D7B

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำหมูฝอย

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำหมูฝอย บ้านหนองบัวหมู่ 10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม


วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจักสาน

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การจักสาน บ้านเหล่าภูมิ หมู่13 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

best practice กศน.ตำบลหนองญาติ

การเผยแพร่ best practice กศน.ตำบลหนองญาติ ปี 2562