กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ บ้านคำธาตุ หมู่ 8 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม