กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสวย เมืองสุข

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลหนองญาติ ร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสวย เมืองสุข ระดับภาค ตำบลนาราชควาย หมู่11 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67148545_2306491409603147_8635727915562041344_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlvI9liHL7EGe7eY_wwGrhbeH2rNnsZqQFuIvhvuRn_zQUZf9UH2z6QXk_SQbqrOpY&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=9dc8f394ac8bc98f400302d94830d994&oe=5DE2F507

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67462139_2306492142936407_2932580519835074560_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkgHqcGOKaiGuLZGNtd3qQ1Mg02mUTRdOQE-DGQ6kvAAyP8baJKyDg4nzE_5HbRf_4&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=0ba11fbb8e9338516ea86f354e1d88c4&oe=5DA1585B

คณะกรรมการสภาการศึกษา ศึกษาดูงานสถานศึกษา

วันที่10 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลหนองญาติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาการศึกษา มาศึกษาดูงานสถานศึกษา นำโดยนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษาและนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/66313397_2300420093543612_8750925737373990912_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkP_su696U4_dNNxHbVIwUg9zZAnKmqoXx06y2VMhxkh7a8pAqNzma9w5D1MR-pJhI&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=236a1fd8ec5af73d1d1c7194365bf671&oe=5DB2471A

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ปีงบประมาณ 2562

กศน.ตำบลหนองญาติ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.กศน.ตำบลหนองญาติ พร้อมนักศึกษาและคณะครู ร่วมงานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนวม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี