กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

เรียนทางไกลผ่าน ETV

ค่ายอาเซียนศึกษา

ส่งเสริมคุณธรรม ๑๒ ประการ

เรียนรู้และศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น

ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร

ค่ายอาสายุวกาชาด

ค่ายอาสายุวกาชาด

ค่ายอาสายุวกาชาด

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า : กศน.ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม