กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564

 ๘ กันยายน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” International Literacy Day และ "วันการศึกษานอกโรงเรียน