รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แจ้งนักศึกษาที่ทำเรื่อง ขอจบหลักสูตร ไว้

..ให้นักศึกษาที่ทำเรื่อง ขอจบหลักสูตร ไปติดต่อรับด้วยตนเองนะครับ ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ติดต่อฝ่ายทะเบียน อ.ถนอมจิต หรือ โทร. ๐๔๒ ๕๑๒๑๑๙ และให้นักศึกษาระดับ ม.ต้น ที่สมัครต่อ ม.ปลาย ถ่ายสำเนาวุฒิเดิมมาเพิ่มให้ครูด้วย

แจ้งเปิดภาคเรียนและพบกลุ่มนักศึกษา

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติ ทั้งใหม่และเก่าทุกคนนะครับ..ปฐมนิเทศแบบรวมทุกตำบล ในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๖  ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม  และจะเริ่มพบกลุ่มที่  ๒๑ พ.ย.๒๕๕๖ ที่ กศน.ตำบลหนองญาติ (เทศบาลตำบลหนองญาติ) มาตรวจสอบรายชื่อ วิชาที่ลงทะเบียน เอาหนังสือที่ยืมมาคืน  และยืมหนังสือเรียนชุดใหม่  ด้วยครับ..หนังสือบางวิชามีน้อย  มาช้าอาจหมด