กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

...กศน.ตำบลหนองญาติ กำลังรับสมัคร - นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2555 ระดับประถม ม.ต้น และม.ปลาย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2555 - การประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย จบหลักสูตรเร็ว ...ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ กศน.ตำบลหนองญาติ กศน.อำเภอเมืองนครพนม โทร 042-512119 ทุกวัน เวลาราชการ