กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2557


>>กศน.เมืองนครพนม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 พ.ค.2557 และ กศน.ทุกตำบลจะเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนและพบกลุ่ม วันที่ 28-29 พ.ค.เป็นต้นไป นักศึกษาทุกคนให้ติดต่อกับครูที่ปรึกษา ครับ...