กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. การจัดทำหลักสูตรวิชาเลือก ปี ๒๕๕๙

..โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือกตามหลักสูตร การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ณ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม