กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

"บ้านหนังสืออัจฉริยะ" กศน.

"บ้านหนังสืออัจฉริยะ" ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)เร่งตั้งขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆ ให้ครบ 41,800 แห่ง ภายในปี 2556 นั้น แต่ละแห่งจะได้รับงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน2 ฉบับต่อวัน หนังสือนิตยสารรายสัปดาห์ เดือนละ 4 ฉบับ หนังสือนิตยสารรายปักษ์ เดือนละ 2 ฉบับ นอกจากนั้น เครือข่ายของ กศน.ในพื้นที่จะระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดหาหนังสืออื่นๆ มาให้เพิ่มเติมด้วย ถ้าเป็นตามนี้ "บ้านหนังสืออัจฉริยะ" จะเป็นเช่นดัง "ดอกเห็ด"ที่ผุดขึ้นถ้วนทั่วทุกชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือเล็กๆ แต่ใกล้ตัวประชาชน สำหรับพัฒนานิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้คนทุกเพศทุกวัย

พิธีเปิดโครงการ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ตัวอย่างป้าย "บ้านหนังสืออัจฉริยะ"

 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมสอนเสริม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

...ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริม ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ระดับ ประถมศึกษา  ม.ต้น และม.ปลาย  ในวันที่  ๒๖ - ๒๗ - -๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ครู กศน.ทุกตำบล หรือ กศน.อำเภอเมืองนครพนม โทร ๐๔๒-๕๑๒๑๑๙

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ค่ายคุณธรรม จริธรรม วัดเวินพระบาท ภูกระแต

...วันที่ 31 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 กศน.ตำบลหนองญาติและนักศึกษาในกลุ่มโซนดอกคูณ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่วัดเวินพระบาท ภูกระแต อ.เมืองนครพนม มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 65  คน

สวดมนต์เย็น


ฟังเทศน์จากพระคุณเจ้า


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 
ฟังการบรรยายธรรมะ จากพระวิทยากร