กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำหมูฝอย

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำหมูฝอย บ้านหนองบัวหมู่ 10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม


วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจักสาน

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การจักสาน บ้านเหล่าภูมิ หมู่13 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562