กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจักสาน

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การจักสาน บ้านเหล่าภูมิ หมู่13 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น