กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กศน.ตำบลหนองญาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

กศน.ตำบลหนองญาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลิงค์สำหรับสมัครเรียน https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeDaQf1i84.../viewform...