กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

กศน.ตำบลหนองญาติ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน 1/2563

กศน.ตำบลหนองญาติ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563