กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แจ้งนักศึกษาที่ทำเรื่อง ขอจบหลักสูตร ไว้

..ให้นักศึกษาที่ทำเรื่อง ขอจบหลักสูตร ไปติดต่อรับด้วยตนเองนะครับ ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ติดต่อฝ่ายทะเบียน อ.ถนอมจิต หรือ โทร. ๐๔๒ ๕๑๒๑๑๙ และให้นักศึกษาระดับ ม.ต้น ที่สมัครต่อ ม.ปลาย ถ่ายสำเนาวุฒิเดิมมาเพิ่มให้ครูด้วย

แจ้งเปิดภาคเรียนและพบกลุ่มนักศึกษา

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติ ทั้งใหม่และเก่าทุกคนนะครับ..ปฐมนิเทศแบบรวมทุกตำบล ในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๖  ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม  และจะเริ่มพบกลุ่มที่  ๒๑ พ.ย.๒๕๕๖ ที่ กศน.ตำบลหนองญาติ (เทศบาลตำบลหนองญาติ) มาตรวจสอบรายชื่อ วิชาที่ลงทะเบียน เอาหนังสือที่ยืมมาคืน  และยืมหนังสือเรียนชุดใหม่  ด้วยครับ..หนังสือบางวิชามีน้อย  มาช้าอาจหมด

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จัดส่งตารางสอบทางไปรษณีย์ ให้กับนักศึกษาทุกคนแล้ว

..เพื่อป้องกันการผิดพลาด ไม่ได้รับข่าวสาร หากที่อยู่ไม่ผิดพลาดจะได้รับภายใน 2-3 วันนะครับ หากนักศึกษายังไม่ได้รับ ให้รีบติดต่ออาจารย์โดยด่วน

..อ.ปรีชา  โทร 089-8624203


ตารางสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๕๖

ระดับประถมศึกษา ม.ต้น  และ ม.ปลาย 

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แจ้งกำหนดการสอบ N NET และสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

>>สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบหลักสูตรในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จะสอบ N NET ในวันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๖  สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เริ่มเวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป แต่งกายเรียบร้อย บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน

>>ส่วนกำหนดสอบปลาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ จะสอบในวันที่ ๑๔- ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๖  สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

..ตารางสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง..

อ.ปรีชา  โทร ๐๘๙๘๖๒๔๒๐๓วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แจ้งเปิดภาคเรียนและพบกลุ่ม ๑ / ๒๕๕๖

....แจ้งนักศึกษาทั้งเก่าและลงทะเบียนใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๖ เปิดแล้วนะครับ อาจารย์จะออกไปพบกลุ่มที่ กศน.ตำบล ระดับประถมกับ ม.ต้น ทุกวันพุธ ระดับ ม.ปลาย ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป อย่าลืมไปพบกลุ่ม ยืมหนังสือ ขอใบงานไปทำนะครับ ส่วนกิจกรรมในภาคเรียนนี้ มีเยอะ เดี๋ยวจะแจ้งเป็นครั้งไป


วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

นครพนม เช้านี้..

พิธีบวงสรวง การก่อสร้างพญาสัตตนาคา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

"บ้านหนังสืออัจฉริยะ" กศน.

"บ้านหนังสืออัจฉริยะ" ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)เร่งตั้งขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆ ให้ครบ 41,800 แห่ง ภายในปี 2556 นั้น แต่ละแห่งจะได้รับงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน2 ฉบับต่อวัน หนังสือนิตยสารรายสัปดาห์ เดือนละ 4 ฉบับ หนังสือนิตยสารรายปักษ์ เดือนละ 2 ฉบับ นอกจากนั้น เครือข่ายของ กศน.ในพื้นที่จะระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดหาหนังสืออื่นๆ มาให้เพิ่มเติมด้วย ถ้าเป็นตามนี้ "บ้านหนังสืออัจฉริยะ" จะเป็นเช่นดัง "ดอกเห็ด"ที่ผุดขึ้นถ้วนทั่วทุกชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือเล็กๆ แต่ใกล้ตัวประชาชน สำหรับพัฒนานิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้คนทุกเพศทุกวัย

พิธีเปิดโครงการ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ตัวอย่างป้าย "บ้านหนังสืออัจฉริยะ"

 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมสอนเสริม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

...ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริม ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ระดับ ประถมศึกษา  ม.ต้น และม.ปลาย  ในวันที่  ๒๖ - ๒๗ - -๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ครู กศน.ทุกตำบล หรือ กศน.อำเภอเมืองนครพนม โทร ๐๔๒-๕๑๒๑๑๙

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ค่ายคุณธรรม จริธรรม วัดเวินพระบาท ภูกระแต

...วันที่ 31 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 กศน.ตำบลหนองญาติและนักศึกษาในกลุ่มโซนดอกคูณ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่วัดเวินพระบาท ภูกระแต อ.เมืองนครพนม มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 65  คน

สวดมนต์เย็น


ฟังเทศน์จากพระคุณเจ้า


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 
ฟังการบรรยายธรรมะ จากพระวิทยากร

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

16 มกราคม วันครู

BBDT5r.jpg [448x336px] ฝากรูป

L0hYMq.png [336x344px] ฝากรูป

กำหนดการสอบปลายภาคเรียน นศ.กศน. ภาคเรียน 2/2555


..วันที่  9 - 10  มีนาคม 2556 สนามสอบ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

dehIn5.jpg [640x466px] ฝากรูป

uIX9Rz.jpg [640x466px] ฝากรูป

ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

..วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2556  สนามสอบโรงเรียน นครพนมวิทยาคม
PbrT10.jpg [582x800px] ฝากรูป
..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ติดต่อที่ครู กศน.ตำบล หรือ กศน.อ.เมืองนครพนม โทร 042-512119

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

อบรมการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

..กศน.ตำบลหนองญาติ ร่วมกับ กศน.ตำบลในเมือง ได้จัดค่ายพัฒนาผู้เรียนการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สถานที่ กศน.ตำบลวหนองญาติ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน


Sx6e9Z.jpg [448x336px] ฝากรูป
วิทยากรจาก รพสต.หนองญาติ มาบรรยายให้ความรู้

PmCjkv.jpg [448x336px] ฝากรูป 
น.ศ.ผู้เข้าอบรม ได้รับการตรวจและแนะนำสุขภาพเบื้องต้น

   

nXCx8c.jpg [448x336px] ฝากรูป
บรรยากาศการอบรม

6jq8dr.jpg [448x336px] ฝากรูป
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เฟสบุ๊ค กศน.ตำบลหนองญาติ http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.192552347556409.58199.100004049358886&type=1&comment_id=723580&notif_t=photo_album_comment

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

ป้ายสนับสนุนรัฐธรรมนูญ : กศน.ตำบลหนองญาติ

ติดตั้งบริเวณด้านหน้า กศน.ตำบลหนองญาติ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ


วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556