กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แจ้งนักศึกษาที่ทำเรื่อง ขอจบหลักสูตร ไว้

..ให้นักศึกษาที่ทำเรื่อง ขอจบหลักสูตร ไปติดต่อรับด้วยตนเองนะครับ ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม ติดต่อฝ่ายทะเบียน อ.ถนอมจิต หรือ โทร. ๐๔๒ ๕๑๒๑๑๙ และให้นักศึกษาระดับ ม.ต้น ที่สมัครต่อ ม.ปลาย ถ่ายสำเนาวุฒิเดิมมาเพิ่มให้ครูด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น