กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

เรียนทางไกลผ่าน ETV

ค่ายอาเซียนศึกษา

ส่งเสริมคุณธรรม ๑๒ ประการ

เรียนรู้และศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น

ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร

ค่ายอาสายุวกาชาด

ค่ายอาสายุวกาชาด

ค่ายอาสายุวกาชาด

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า : กศน.ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

กศน.ตำบลหนองญาติ ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต โกงชาติ

>>กศน.ตำบลหนองญาติ ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต โกงชาติ โดยปิดป้ายประชาสัมพันธืไว้ที่ หน้า กศน.ตำบล


กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐-๒๑  และ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗  สนามสอบโรงเรียน นครพนมวิทยาคม  รายละเอียดตามนี้....

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2557


>>กศน.เมืองนครพนม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 พ.ค.2557 และ กศน.ทุกตำบลจะเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนและพบกลุ่ม วันที่ 28-29 พ.ค.เป็นต้นไป นักศึกษาทุกคนให้ติดต่อกับครูที่ปรึกษา ครับ...

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

แจ้งประกาศผลสอบปลายภาค และสอบซ่อม 2/2556

>>นักศึกษา กศน.อ.เมืองนครพนม ที่เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 สามารถดูผลสอบได้ที่ กศน.อ.เมืองนครพนม และ กศน.ทุกตำบล  กศน.อ.เมืองนครพนม จะสอบซ่อมในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23  มีนาคม 2557  ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม
..รายละเอียดเพิ่มเติม  สอบถามได้ที่ ครูที่ปรึกษา แต่ละตำบลนะครับ

>>ตารางสอบซ่อม 2/2556


วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2556

>>ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2556 ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย สนามสอบ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ประถมศึกษา
ม.ต้น

ม.ปลาย

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

>>แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโซนดอกคูณ ประกอบด้วย กศน.ตำบลในเมือง อาจสามารถ นาราชควาย หนองญาติ ท่าค้อ และหนองแสงครับ..