กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

๕ ธันวา มหาราช

๕ ธันวา มหาราช
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กศน.ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม


วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ตำบลหนองญาติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การหล่อพระธาตุจำลอง


กีฬา กศน.เกมส์


ส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ

ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

ค่ายวิทยาศาสตร์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผู้สูงอายุ การทำริบบิ้นติดพวงมาลัยค่ายภาษาอังกฤษ
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเรียนรู้เพศศึกษา แก้ปัญหาโรคเอดส์


เรียนรู้เพศศึกษา แก้ปัญหาโรคเอดส์

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

สาร พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันที่ 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ


วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗

..แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลหนองญาติ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จะสอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันที่ ๒๑ - ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๘  สนามสอบ กศน.อำเภอเมืองนครพนม  ส่วนรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบซ่อมพร้อมกับตารางสอบ ตามรายละเอียดในไฟล์แนบนี้และติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ กศน.ตำบลหนองญาติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ปรีชา  โทร. ๐๘๙ ๘๖๒๔๒๐๓วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตารางสอบ N NET ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗


....วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  สนามสอบ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กศนงเมืองนครพนม หรือครู กศน.ทุกตำบล  โทร ๐๔๒ ๕๑๒๑๑๙