รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566


วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

กศน.ตำบลหนองญาติ ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต โกงชาติ

>>กศน.ตำบลหนองญาติ ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต โกงชาติ โดยปิดป้ายประชาสัมพันธืไว้ที่ หน้า กศน.ตำบล


กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐-๒๑  และ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗  สนามสอบโรงเรียน นครพนมวิทยาคม  รายละเอียดตามนี้....