กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จัดส่งตารางสอบทางไปรษณีย์ ให้กับนักศึกษาทุกคนแล้ว

..เพื่อป้องกันการผิดพลาด ไม่ได้รับข่าวสาร หากที่อยู่ไม่ผิดพลาดจะได้รับภายใน 2-3 วันนะครับ หากนักศึกษายังไม่ได้รับ ให้รีบติดต่ออาจารย์โดยด่วน

..อ.ปรีชา  โทร 089-8624203


ตารางสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๕๖

ระดับประถมศึกษา ม.ต้น  และ ม.ปลาย 

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แจ้งกำหนดการสอบ N NET และสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

>>สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบหลักสูตรในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จะสอบ N NET ในวันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๖  สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เริ่มเวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป แต่งกายเรียบร้อย บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน

>>ส่วนกำหนดสอบปลาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ จะสอบในวันที่ ๑๔- ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๖  สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

..ตารางสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง..

อ.ปรีชา  โทร ๐๘๙๘๖๒๔๒๐๓