กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จัดส่งตารางสอบทางไปรษณีย์ ให้กับนักศึกษาทุกคนแล้ว

..เพื่อป้องกันการผิดพลาด ไม่ได้รับข่าวสาร หากที่อยู่ไม่ผิดพลาดจะได้รับภายใน 2-3 วันนะครับ หากนักศึกษายังไม่ได้รับ ให้รีบติดต่ออาจารย์โดยด่วน

..อ.ปรีชา  โทร 089-8624203


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น