กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การสอบ N NET นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

21 สิงหาคม 2559 การสอบ N NET นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคม