กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แจ้งกำหนดการสอบ N NET และสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

>>สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบหลักสูตรในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จะสอบ N NET ในวันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๖  สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เริ่มเวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป แต่งกายเรียบร้อย บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน

>>ส่วนกำหนดสอบปลาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ จะสอบในวันที่ ๑๔- ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๖  สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

..ตารางสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง..

อ.ปรีชา  โทร ๐๘๙๘๖๒๔๒๐๓ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น