กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมสอนเสริม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

...ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริม ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ระดับ ประถมศึกษา  ม.ต้น และม.ปลาย  ในวันที่  ๒๖ - ๒๗ - -๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ครู กศน.ทุกตำบล หรือ กศน.อำเภอเมืองนครพนม โทร ๐๔๒-๕๑๒๑๑๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น