กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ค่ายคุณธรรม จริธรรม วัดเวินพระบาท ภูกระแต

...วันที่ 31 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 กศน.ตำบลหนองญาติและนักศึกษาในกลุ่มโซนดอกคูณ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่วัดเวินพระบาท ภูกระแต อ.เมืองนครพนม มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 65  คน

สวดมนต์เย็น


ฟังเทศน์จากพระคุณเจ้า


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 
ฟังการบรรยายธรรมะ จากพระวิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น