กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ปีงบประมาณ 2562

กศน.ตำบลหนองญาติ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น