กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสวย เมืองสุข

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลหนองญาติ ร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสวย เมืองสุข ระดับภาค ตำบลนาราชควาย หมู่11 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67148545_2306491409603147_8635727915562041344_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlvI9liHL7EGe7eY_wwGrhbeH2rNnsZqQFuIvhvuRn_zQUZf9UH2z6QXk_SQbqrOpY&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=9dc8f394ac8bc98f400302d94830d994&oe=5DE2F507

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67462139_2306492142936407_2932580519835074560_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkgHqcGOKaiGuLZGNtd3qQ1Mg02mUTRdOQE-DGQ6kvAAyP8baJKyDg4nzE_5HbRf_4&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=0ba11fbb8e9338516ea86f354e1d88c4&oe=5DA1585B

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น