กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพบกลุ่มการเรียนการสอน

กศน.ตำบลหนองญาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโปรแกรมGoogle classroom  ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น