กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ

กศน.ตำบลหนองญาติ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น