กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำ ตำบล

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กศน.ตำบลหนองญาติ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำ ตำบล โดยมีนายกาญจน์ทอง ศรีหาโคตร กำนันตำบลหนองญาติ เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในตำบล เทศบาลตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น