กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อาชีพระยะสั้น วิชางานใบตองพานบายศรี

กศน.ตำบลหนองญาติ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อาชีพระยะสั้น โดยเปิดเรียนวิชางานใบตองพานบายศรี หลักสูตร 40 ชั่วโมง ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 20 มิถุนายน 2559 ณ บ้านหนองบัว หมู่ 10 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม วิทยากรโดย นายพนมศักดิ์ อุ่นบุญ กลุ่มผู้เรียน จำนวน 20 คน นำโดย นางงามตา คำสุภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.หนองญาติ : ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา นาโพธิ์ตอง ครู กศน.ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น