กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

26 พฤษภาคม 2559 กศน.ตำบลหนองญาติ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองนครพนม และ กศน.ทุกตำบลของอำเภอเมืองนครพนม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองนครพนม โดยมี นายพันธ์ทิพย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น