กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อาชีพระยะสั้น วิชา การทอผ้าพื้นเมือง

>>กศน.ตำบลหนองญาติ จัดการเรียนการสอนอาชีพระยะสั้น วิชา การทอผ้าพื้นเมือง บ้านดงโชค หมู่ ๑ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม จำนวนผู้เรียน ๒๐ คน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยากร นางนารี ผิวพันธุ์ ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา นาโพธิ์ตอง ครู กศน.ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น