กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา ช่างซ่อมรถยนต์

>>ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา ช่างซ่อมรถยนต์ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ดำเนินการระหว่างวันที่ 17-30 มิถุนายน 2559 ณ บ้านคำธาตุ หมู่ 8 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม : ผู้รับผิดชอบ นายปรีชา นาโพธิ์ตอง ครู กศน.ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น