กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เตรียมพร้อม นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

>>สืบเนื่องจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จะจัดงาน มหกรรม กศน.ปี 2553 ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมหลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ และหนึ่งในนั้นก็เป็นงานวิจัยในชั้นเรียน ของเครือข่ายนักวิจัยนครพนม ซึ่งวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนนำเสนอจริง ในช่วงระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 53


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น