กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

งาน มหกรรม กศน.

>>ขอเชิญชม งานมหกรรมตลาดนัดความรู้ กศน.วันที่ 2 - 3 กันยายน 2553 ช่วงตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 21.00 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง (หลังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม) ชมฟรี...กิจกรรมต่างๆหลากหลาย เช่น
- การจัดนิทรรศการการวิจัยในชั้นเรียน โครงงาน การผลิตดานอาชีพของนักศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเด่นของ กศน.ทั้ง 12 อำเภอ
- การจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และผลิตภัณฑ์อาชีพของนักศึกษา กศน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น