กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมครูแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.


..อบรมครูแกนนำหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ผอ.รุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.กศน.นครพนม กล่าวเปิดการอบรม
 


บรรยากาศการอบรม
   

บรรยากาศการอบรม
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น