กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่

..วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 กศน.อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับ สำนักงาน กศน.นครพนม ได้ไปร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ของจังหวัดนครพนม โดยได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครพนม เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อนำกิจกรรมต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับ กศน.เมืองนครพนม ได้จัด รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย บริการตัดผม เสริมสวย และแนะแนวทางการศึกษา
ซุ้มของ กศน. มีผู้สนใจเยอะ
ข้าวโพดอบเนย กศน.เมือง สูตร อ.หนามคม อร่อยที่สุดในโลก
รถโมบายห้องสมุด ขัวญใจเด็กๆ
กลุ่มผู้นำชุมชน มารอเข้าแถวชิมข้าวโพดอบเนย สูตร อ.หนาม
แจกทั้งวัน ทำแทบไม่ทันครับ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น